Els productes adquirits per l'usuari s'enviaran mitjançant transport amb un termini de lliurament de 24/72 hores. Els lliuraments es faran al domicili indicat pel client en un termini d'un a tres dies laborables excepte en cas d'eventuals trencaments d'estoc, possibles incidències amb el transport i articles amb terminis de lliurament especials. Els possibles trencaments d'estoc seran enviats posteriorment amb despeses d'enviament al nostre càrrec.

Aquestes condicions de vendes són vàlides per a Península.

Per a la resta i en cas de despeses de duanes els compradors pagaran els aranzels i drets de duana aplicables. El termini de lliurament aproximat serà de 7 a 15 dies.

Venexon no es fa responsable de retards deguts als tràmits de duanes.

És important revisar la mercaderia tan bon punt la rebin, atès que qualsevol anomalia o desperfecte s'ha de notificar en el termini màxim de 24 hores, a partir de la recepció de la mercaderia a efectes d'assegurança de transport.

Despeses d'enviament.

Península:

Per a comandes inferiors a 150€ abans d'IVA, s'afegiran a la factura 6€ + IVA en concepte de despeses d'enviament.

Balears, Portugal, Ceuta i Melilla:

Per a comandes inferiors a 300€ abans d'IVA, s'afegiran a la factura 15€ + IVA en concepte de despeses d'enviament.

Canàries:

Per a comandes inferiors a 450€, s'afegiran a la factura 25€ en concepte de despeses d'enviament. (en cas de despeses de duanes els compradors pagaran els aranzels i drets de duana aplicables).

En cas que per trencament d'estoc s'hagi d'enviar la comanda en dos lliuraments, el segon paquet serà enviat posteriorment sense costos d'enviament per al client.

Dret de desistiment.

Segons el que disposa l'art. 102 del Reial decret legislatiu 1/2007, el client disposarà dun termini de catorze dies naturals, comptat a partir de la recepció del producte, per exercitar el seu dret de desistiment.

Per al seu exercici, haureu de comunicar la vostra voluntat per escrit mitjançant alguna de les vies assenyalades (correu electrònic, correu postal, podent utilitzar si ho desitja el model de comunicació recollit a l'Annex del Reial Decret Legislatiu 1/2007 o bé qualsevol altra declaració inequívoca que assenyali la seva decisió de desistir del contracte.La comunicació haurà dincloure de forma expressa el número de factura.

El client haurà de tornar el producte adquirit. Només s'acceptaran tots els productes que vinguin al seu envàs original, sense fer servir i prèvia comprovació del seu perfecte estat.

Les despeses d'enviament de la devolució aniran a càrrec del client.

En cas que s'exerciti de forma correcta el dret de desistiment, l'empresa, una vegada rebut el producte i comprovat el seu perfecte estat, tornarà al client tot pagament rebut d'aquest, inclosos, si escau, els costos del primer enviament.

Transcorregut el termini de catorze dies, només s'acceptaran devolucions amb l'aprovació prèvia de la nostra companyia. En cas contrari, la devolució serà refusada i reenviada.

Les devolucions originades per la nostra responsabilitat seran abonades per complet, sent els ports i despeses originats al nostre càrrec.