POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Qui és el Responsable del Tractament de les vostres dades personals?

Identitat:Albert Casas Cerdans VENEXON

Domicili social: Font dels Capellans,8 3-4 08243 Manresa (Barcelona)

C.I.F núm.: 39358831N

Email: lopd@venexon.com

Telèfon: (+34) 619715635

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que ens facilita l'usuari amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d'informació realitzades a través del Lloc Web, enviar-vos comunicacions sobre novetats o ofertes comercials deVENEXON que puguin ser del vostre interès (també via electrònica) i, si escau, la compra en línia dels productes que apareixen al nostre Lloc Web.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·licite la supressió per l'usuari.

Ara bé, les dades personals dels usuaris que contractin productes a través del Lloc Web, es conservaran durant el termini mínim de sis anys de conformitat amb la normativa comptable.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de lusuari prestat mitjançant lacceptació de la clàusula de tractament de dades.

Als formularis del Lloc Web, caldrà que l'usuari empleni els camps marcats com a “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerides per VENEXON, podria implicar una incompleta atenció de la sol·licitud requerida o, si escau, de la compra realitzada.

L'usuari haurà de comunicar a VENEXON les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda als fitxers estigui actualitzada i sense errors.

L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva el tractament de dades personals realitzat fins aquell moment.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Per la compra de qualsevol producte a través del Lloc Web, les dades de l'usuari podran cedir-se a les empreses de missatgeria i logística com ara CORREOS EXPRESS, SEUR, ASM, DHL EXPRESS, NACEX, SEUR, VICTRANSA, GLS o PUNT PACK, per poder dur a terme el lliurament i/o la devolució dels productes.

Així mateix, en el cas de devolució de productes comprats a través del Lloc Web, VENEXON podrà comunicar les dades dels usuaris a BANCO SABADELL ATLÁNTIC perquè puguin realitzar el reintegrament de la comanda.

Per a les comunicacions comercials, VENEXON tenen contractat el servei amb MAILCHIMP a l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades personals?

Qualsevol usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a VENEXON estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

L'usuari pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

L'usuari podrà sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular.

L'usuari podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos a la legislació vigent, al domicili social de VENEXON o sol·licitar-ho mitjançant correu electrònic a lopd@venexon.com.

En cas que no obtingueu una resposta satisfactòria i vulgueu formular una reclamació o obtenir més informació sobre qualsevol d'aquests drets, podeu acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

 Vendes Exclusives Online, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet. Amb els límits establerts a la llei, Ventas Exclusivas Online, no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d'Internet de Vendes Exclusives Online estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. Tanmateix, els continguts i la informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de Vendes Exclusives Online poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de exclusiva de Vendes Exclusives Online, o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Vendes Exclusives Online. Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Vendes Exclusives Online, ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD, us informem que, mitjançant l'emplenament d'aquest formulari, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Vendes Exclusives Online per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-vos de les millores del lloc web. Així mateix, us informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, datos@venexon.com 

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per Vendes Exclusives Online estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Vendes Exclusives Online o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, Vendes Exclusives Online no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, i Vendes Exclusives Online es reserva tots aquests drets. La cessió dels drets Vendes Exclusives Online esmentats precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.